تبلیغات

منوی اصلی

فهرست موضوعی
 تعریف مهندسی صنایع (3)
 تاریخچه مهندسی صنایع (14)
 اصول مهندسی‌ صنایع (5)
 گرایشهای مهندسی صنایع (6)
 کلیدواژه مهندسی صنایع (12)
 نرم‌افزار مهندسی صنایع (7)
 ارگونومی (1)
 الگوبرداری تطبیقی (6)
 برنامه‌ریزی منابع سازمانی (4)
 پژوهش در عملیات (4)
 تفکر ناب (2)
 تولید ناب (5)
 تئوری بهینه‌سازی (1)
 حسابداری مدیریت (3)
 شش سیگما (5)
 طرح‌ریزی‌واحدهای‌صنعتی (1)
 صنایع خودروسازی (22)
 کارشناسی ارشد (8)
 مبانی سازمان و مدیریت (11)
 مدیریت استراتژیک (2)
 مدیریت پروژه (25)
 مدیریت تکنولوژی (3)
 مدیریت تعارض (1)
 مدیریت تغییر (1)
 مدیریت دانش (11)
 مدیریت ریسک (3)
 مدیریت زنجیره تامین (10)
 مدیریت کیفیت (23)
 مدیریت منابع انسانی (9)
 مهندسی ارزش (4)
 مهندسی مجدد (10)
 مهندسی معکوس (3)
 نگهداری و تعمیرات (8)
 هیوریستیک‌ها (3)
 عمومی (5)
 TRIZ (4)
 RFID (2)

نظرسنجی

کاربر محترم ، پایگاه جامع مهندسی صنایع ایران به چه میزان توانسته است در ارتقای سطح و افزایش دانش شما در زمینه مهندسی صنایع و مفاهیم مرتبط آن موثر عمل نماید ؟
 

هوالصانع

ارج نهادن به تلاشهای پیشكسوتان و پیشینیان در هر عرصه و زمینه‌ای ، كوچكترین سپاسگویی ممكن از ایشان است ؛ از این رو ، در این فرصت به معرفی پنجاه و یك مرجعی كه در كنار دست‌نوشته‌های نگارنده ، قوام‌بخش پایگاه جامع مهندسی صنایع ایران بوده‌اند خواهیم پرداخت و بدینوسیله مراتب قدردانی خود را از زحمات این عزیزان ، ابراز نموده و برایشان آرزوی توفیق روزافزون می‌نماییم .

الف - مراجع چاپی             

1) صنایع ، فصلنامه دانشكده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف ، شماره 23 ، تابستان 1379

2) روش ، ماهنامه مهندسی صنایع ، سال هشتم ، شماره 48 

3) روش ، ماهنامه مهندسی صنایع ، سال اول ، شماره 2 

4) مدیریت نوین ، شماره 2 ، شهریور 1383 

7) صنایع ، فصلنامه دانشكده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف ، شماره 24 ، پاییز 1379

10) مهندسی مجدد ، رضا فرضی‌پور صائنی و ذكریا ذوقی ، ماهنامه علمی‌-آموزشی تدبیر ، سال یازدهم ، دی‌ماه 1379

11) ابعاد مهندسی مجدد در سازمان ، پیمان اخوان و مصطفی جعفری ، ماهنامه علمی‌-آموزشی تدبیر ، سال پانزدهم ، شهریورماه 1383

12) مهندسی مجدد ضرورتی اجتناب ناپذیر ، علیرضا متقی حامد ، ماهنامه علمی‌-آموزشی تدبیر ، سال پانزدهم ، اردی‌بهشت ماه 1383

14) مهندسی معكوس ، دكتر سید محمد حسین حجتی و مهندس عباس طالبی بیدختی ، ماهنامه علمی‌- آموزشی تدبیر ، سال شانزدهم ، خردادماه

1384

15) الگوبرداری ، پیمان اخوان ، ماهنامه علمی‌-آموزشی تدبیر ، سال پانزدهم ، فرودین‌ ماه 1383

16) الگوبرداری ، رامبد باران دوست ، ماهنامه علمی‌-آموزشی تدبیر ، سال سیزدهم ، فرودین‌ ماه 1381

17) الگوبرداری ، علی معماری و لادن بهروزی و فرشاد موتمنی ، ماهنامه علمی‌-آموزشی تدبیر ، سال پانزدهم ، بهمن ماه 1383 

۱۸ ) پیام مدیریت ، شماره 76

20) شش‌سیگما گزاره نوین كیفیت ، حمیدرضا رضایی ، ماهنامه علمی‌-آموزشی تدبیر ، سال سیزدهم ، آذرماه 1381

21) مهندسی ارزش ابزار قدرتمند بهره‌وری ، دكتر رضا توكلی مقدم و مهندس امیر شكاری ، ماهنامه علمی‌- آموزشی تدبیر ، سال پانزدهم ، فرودین‌ ماه 1383

23) تولید ناب ، علی فرخ ، ماهنامه علمی‌-آموزشی تدبیر ، سال دوازدهم ، آذرماه 1380

38) چرا مدیریت ریسك ، ترجمه اسلام ناظمی ، ماهنامه علمی‌-آموزشی تدبیر ، سال یازدهم ، آذرماه 1379

48) مدیریت دانش ؛ مفاهیم ، مدلها ، اندازه‌گیری و پیاده‌سازی ، دكتر عباس افرازه ، چاپ اول ، 1384

ب- مراجع الكترونیكی 

5) Http://amirengineer.persianblog.com

6) Http://www.iiie.ir/pages/ie/index.html

8) Http://www.iiie.ir/pages/ie/softwares.html

9) Http://www.tbzmed.ac.ir/reform/TQM/modiriyat/index.htm

13) Http://0km.persianblog.com

19) Http://managersabz.blogfa.com

22)Http://iranmanagement.net/web//modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=89

24)Http://iranmanagement.net/web//modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=117 

25) Http://www.Creatology-triz.com

26) Http://www.pm-tutorial.persianblog.com

27) Http://iranpm.persianblog.com

28)Http://iranpm.com/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=13

29)Http://iranpm.com/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=12

30) Http://pmiran.blogspot.com

31)Http://iranpm.com/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=16

32)Http://iranpm.com/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=21

33)Http://iranpm.com/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=9

34) Http://projectcontrol.persianblog.com

35)Http://iranpm.com/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=30

36)Http://iranpm.com/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=24

37)Http://iranpm.com/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=15

39) Http://www.mgtsolution.com/datalibrary/articles/articleinfo.asp?id=63

40) Http://www.mgtsolution.com/datalibrary/articles/articleinfo.asp?id=16

41) Http://www.itiran.com/?type=article&id=1931

42) Http://iranerp.persianblog.com

43)Http://www.mgtsolution.com/datalibrary/articles/articleinfo.asp?id=7

44)Http://www.mgtsolution.com/datalibrary/articles/articleinfo.asp?id=14

45) Http://www.mgtsolution.com/datalibrary/articles/articleinfo.asp?id=17

46)Http://iranmanagement.net/web//modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=119 

47) Http://www.elib.hbi.ir/persian/PUBLIC_HEALTH_EBOOK/05_05.htm

49)Http://bcmm.blogfa.com

۵۰) Http://mwm2.blogfa.com

 

كلمات كلیدی مطالب سایت :

مهندسی صنایع   مقالات مهندسی صنایع   مقاله مهندسی صنایع   سایت مهندسی صنایع   وبلاگ مهندسی صنایع   مرجع مهندسی صنایع   پایگاه مهندسی صنایع   جامع مهندسی صنایع   تعریف مهندسی صنایع   تاریخ مهندسی صنایع   منابع مهندسی صنایع   سیلابس مهندسی صنایع   كنكور مهندسی صنایع   انقلاب صنعتی   تاثیرات   تقسیم كار   مشاهیر مهندسی صنایع   انجمن مهندسی صنایع   علوم مهندسی   مدیریت علمی   بهره وری   كارایی و اثربخشی   مدیریت كارخانه   حقوق و دستمزد   سیستم   سیستمها   سیستمهای انگیزش   ارزیابی كار و زمان   مطالعات حركت   روانشناسی صنعتی   دانشكده مهندسی صنایع   تحصیل در خارج از كشور   صنعتی شریف   صنعتی امیركبیر   علم و صنعت   دانشگاه پیام نور   واحدهای مهندسی صنایع   كار گروهی   خلاقیت   گرایش   تولید صنعتی   برنامه ریزی و تحلیل سیستمها   تكنولوژی صنعتی   ایمنی صنعتی   مدیریت سیستم و بهره وری   مدیریت مهندسی   مقطع كارشناسی ارشد   دكترای مهندسی صنایع   بهینه سازی   كنترل پروژه    كنترل كیفیت   طرح ریزی واحدهای صنعتی   كنترل تولید و موجودی   اصول مدیریت و تئوری سازمان   پژوهش عملیاتی   تحقیق در عملیات   اقتصاد مهندسی   آمار مهندسی   نقشه كشی صنعتی   برنامه ریزی تولید   مهندسی فاكتورهای انسانی   ارگونومی   طراحی ایجاد صنایع   برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات  پروژه درسی   برنامه ریزی حمل و نقل   بهداشت حرفه ای   بیماریهای شغلی   حفاظت صنعتی   ترمودینامیك    انتقال حرارت   پروژه تحقیقاتی   آمار و احتمالات   زبان عمومی و تخصصی   سیستمهای صف    روشهای آماری   برنامه ریزی خطی پیشرفته   برنامه ریزی پویا   مدیریت سیستمهای اطلاعاتی   تصمیم گیری چند معیاره   سمینار در   ریاضی عمومی   اقتصاد خرد   اقتصاد كلان   مدیریت زمان   تئوری تصمیم    نظام گرا   حسابداری مدیریت    حسابداری صنعتی   برنامه ریزی استراتژیك   تعریف استراتژی   چیست به چه معناست بازاریابی    مدیریت مالی   مدیریت تكنولوژی   مدیریت پروژه   ساختار شكست كار   نمونه   نرم افزار   جدیدترین   بهترین سایت   بهبود مستمر   كایزن   نوآوری   تعریف    فراگیر پیام نور   بدون كنكور   مشتری محوری   فرایند گرایی   سایت دانلود رایگان مقالات   مهندسی مجدد   پیاده سازی و اجرا    پایان نامه   رساله دكترا   رقابت   مشتری   بازارهای داخلی و خارجی   متدولوژی   روش شناسی   مهندسی معكوس   مزایا و معایب   مقاله آماده    مقاله فارسی   آنالیز عملكرد  تضمین كیفیت    تعریف كنترل    استاندارد ایزو   الگوبرداری   شش سیگما    كمربند مشكی   كمربند سبز   آمار ضایعات    ایران خودرو    سایپا   گروه صنعتی بهمن   زاگرس خودرو    پارس خودرو    مهندسی كیفیت   موتورولا   نوكیا    زیمنس   سامسونگ   چرخه دمینگ   ضرورت  كنترل كیفیت آماری   كنترل آماری فرایند   طراحی آزمایشات   مهندسی ارزش   هزینه و زمان   مراحل اجرای   پروژه   تفكر ناب   تولید ناب   اتلاف  مودا   تولید به موقع   تولید به هنگام   تامین كننده    تامین كنندگان   شینجی اوهنو    ادوارد دمینگ   تاگوچی   فیلیپ كرازبی   مثلث ژوران  مدیریت ارتباط با مشتری    مشتری مداری    برنامه پروژه    تعریف پروژه   پروژه چیست   مهندسی مدیریت پروژه چیست   مایكروسافت پروژه    پریماورا اینترپرایز   پریماورا اكسپدیشن    نرم افزار كنترل پروژه    گانت چارت   تخصیص منابع   تسطیح منابع   پروژه عملی   چرخه حیات پروژه   فازهای پروژه    فازهای اجرای پروژه   استاندارد مدیریت پروژه    مدیریت یكپارچگی    مدیریت محدوده پروژه    مدیریت زمان پروژه    مدیریت كیفیت پروژه    مدیریت هزینه پروژه   مدیریت زمان پروژه   مدیریت منابع انسانی پروژه   مدیریت تداركات پروژه   مدیریت ریسك پروژه   برنامه زمانی   مدیر پروژه   رهبر پروژه   محدودیت ها ویژگیها   اقلام قابل تحویل   ساختار سازمانی   برنامه ریزی   اجرا   سازماندهی   كنترل   آموزش   مدیریت كاركنان   گزینش   آگهی استخدام   مهندس صنایع   دعوت به كار   آماده به كار   تجزیه و تحلیل شغل   سیستم مدیریت   مصرف كننده نهایی   زنجیره تامین   جریان كالا   فازهای اصلی    مدیریت اطلاعات   مدیریت فناوری   مدیریت فن آوری   تجارت الكترونیك  درآمد زایی   كاریابی   افزایش درآمد   برنامه ریزی منابع سازمانی   جریان اطلاعات   ماژول  آلتشولر   حل خلاقانه مساله   تعریف مساله   ماتریس   الگوریتم   فواید   كاربردها   تئوری بهینه سازی   حل مساله   هیوریستیك ها   مدیریت دانش   داده   اطلاعات   نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه   پیشبینانه   پیشگویانه   خرید و تداركات   مدیریت صنعتی   سایت مدیریت صنعتی    مقالات مدیریت صنعتی    كارشناسی ارشد مدیریت صنعتی    مقالات   مدیریت بازرگانی   مدیریت دولتی   جامع علمی و كاربردی   هیات علمی دانشگاه   ژورنال   كنفرانس مهندسی صنایع    دوره های آموزشی   همایشها و سمینارها   كارگاه   دانشجوی دكترا   دانشجوی كارشناسی ارشد   دانشجوی كارشناسی   دانشجوی مهندسی صنایع   دانشجویان مهندسی صنایع دانشگاه   سایت تخصصی   ممیزی محصول   آدیتور   سر آدیتور   مدیریت اجرایی   فایل   صنایع غذایی   مكانیك   تحلیل سیستمها   قابلیت ماشین    قابلیت فرایند   تویوتا دایملر كرایسلر  جنرال موتورز  گیلبرت  پایش فرایندها  پتروشیمی  بالادستی   روش اجرایی   دستورالعمل   بازرسی حین تولید و محصول نهایی   مواد اولیه   كالیبراسیون   اقدام اصلاحی   اقدام پیشگیرانه   حلقه های كیفیت   كارت امتیازدهی متوازن   مدیریت كیفیت جامع   چك لیست   نظریه   تئوری   ایمنی و بهداشت   محیط زیست   سیستم مدیریت یكپارچه   ابزارهای كیفیت   جذب و استخدام   انبار داری    سرپرست تولید   مدیریت فروش   ادبیات موضوع    روش تحقیق در مورد    مقاله در مورد   مقاله در موضوع   تولید چابك   چابكی   نمودار هیستوگرام    نمودارهای كنترل   میانگین و انحراف معیار   دیاگرام   توزیع احتمال   عارضه یابی   مطالعات امكان سنجی   زمان سنجی    كارسنجی   روش سنجی   تكوین محصول   هزینه های كیفیت  پروژه شش سیگما   مطالعه موردی   موفقیت   علت و معلول   استخوان ماهی   ایشیكاوا   چگونگی رسم   خودارزیابی    خط مشی  معیارهای عملكرد   استراتژی كسب و كار   نفت و گاز   تفكر سیستمی  

EFQM    SPC    MSA   QFD   QC   ISO 9001  ISO TS 16949  MANAGEMENT  INDUSTRIAL ENGINEERING  FREE ARTICLES DOWNLOAD    SQFE   IRANKHODRO  SAPCO   SAIPA   FMEA   TRIZ   PROJECT MANAMGEMENT   FREE DOWNLOAD   FREE SOFTWARE   QUALITY   PPM MANAGEMENT  ORGANIZATION   STANDARD   FREE USERNAME    8D   CPK   PPK   CMK  APQP  PPAP  GENERAL MOTORS  FORD  BENZ  LAMBORGHINI   TOYOTA   HONDA   PDF   DOC  XLS  PPT  URS   IMQ   RWTUF   PRIMAVERA   MICROSAFT PROJECT   MSP  EXPEDITION   MINITAB    SPSS    TQM   PARETO   ANALYSIS   DOE    OPC    FPC   SQA   PMBOK


 پیرامون سایت

پایگاه جامع مهندسی صنایع ایران در سال 1384 با هدف دستیابی آسان و رایگان پژوهشگران عرصه مهندسی صنایع و مدیریت صنعتی ایران به متون و مقالات تخصصی شکل گرفت ؛ این تلاش مرهون تخصص و کارآمدی محققین این حوزه است که ذکر نام آنها در کنار آثارشان تنها راه سپاسگزاری ما در این ساختار مجازی است

مصطفی هاشم زاده


آمار سایت
کل بازدیدها:
بازدید امروز:
بازدید دیروز:
بازدید این ماه:
بازدید ماه قبل:
آخرین بازدید:
تعداد کل پست ها:
آخرین بروز رسانی:

آرشیو مطالب
  تیر 1390 (4)
  خرداد 1390 (1)
  فروردین 1390 (3)
  آبان 1389 (1)
  مهر 1389 (7)
  فروردین 1389 (1)
  اسفند 1388 (2)
  بهمن 1388 (11)
  دی 1388 (2)
  آذر 1388 (1)
  آبان 1388 (1)
  مرداد 1388 (3)
  تیر 1388 (4)
  اردیبهشت 1388 (2)
  اسفند 1387 (1)
  بهمن 1387 (2)
  دی 1387 (1)
  آذر 1387 (3)
  آبان 1387 (4)
  مهر 1387 (1)
  شهریور 1387 (6)
  مرداد 1387 (4)
  تیر 1387 (5)
  خرداد 1387 (1)
  اردیبهشت 1387 (1)
  فروردین 1387 (1)
  اسفند 1386 (1)
  بهمن 1386 (3)
  دی 1386 (3)
  آبان 1386 (3)
  مهر 1386 (1)
  شهریور 1386 (2)
  مرداد 1386 (104)
  تیر 1386 (47)
 لیست آرشیوها

جستجو در سایت
 


wwwieir
Google


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات