تبلیغات

منوی اصلی

فهرست موضوعی
 تعریف مهندسی صنایع (3)
 تاریخچه مهندسی صنایع (14)
 اصول مهندسی‌ صنایع (5)
 گرایشهای مهندسی صنایع (6)
 کلیدواژه مهندسی صنایع (12)
 نرم‌افزار مهندسی صنایع (7)
 ارگونومی (1)
 الگوبرداری تطبیقی (6)
 برنامه‌ریزی منابع سازمانی (4)
 پژوهش در عملیات (4)
 تفکر ناب (2)
 تولید ناب (5)
 تئوری بهینه‌سازی (1)
 حسابداری مدیریت (3)
 شش سیگما (5)
 طرح‌ریزی‌واحدهای‌صنعتی (1)
 صنایع خودروسازی (22)
 کارشناسی ارشد (8)
 مبانی سازمان و مدیریت (11)
 مدیریت استراتژیک (2)
 مدیریت پروژه (25)
 مدیریت تکنولوژی (3)
 مدیریت تعارض (1)
 مدیریت تغییر (1)
 مدیریت دانش (11)
 مدیریت ریسک (3)
 مدیریت زنجیره تامین (10)
 مدیریت کیفیت (23)
 مدیریت منابع انسانی (9)
 مهندسی ارزش (4)
 مهندسی مجدد (10)
 مهندسی معکوس (3)
 نگهداری و تعمیرات (8)
 هیوریستیک‌ها (3)
 عمومی (5)
 TRIZ (4)
 RFID (2)

نظرسنجی

کاربر محترم ، پایگاه جامع مهندسی صنایع ایران به چه میزان توانسته است در ارتقای سطح و افزایش دانش شما در زمینه مهندسی صنایع و مفاهیم مرتبط آن موثر عمل نماید ؟
 

طرح ریزی یا برنامه ریزی کیفیت محصول روشی ساختار یافته می باشد كه تبیین كننده گام های ضروری است برای تضمین اینکه آیا محصول تولید شده خواسته های مشتریان را برآورده می سازد و نیز در نهایت رضایت مندی آنان را به همراه خواهد داشت یا نه؟ طرح ریزی کیفیت محصول تسهیل کردن ارتباط با همه كسانی است كه به نحوی در این امر درگیر می شوند و  تضمین اینکه همه مراحل مورد نیاز به موقع تکمیل می شود را مد نظر قرار می دهد.

یك طرح ریزی کیفیت محصول موثر و کارا به تعهدات مدیریت ارشد سازمان بستگی دارد و همینطور به کوشش های مورد نیاز در به دست اوردن رضایت مندی مشتریان.

برخی از سودمندی های طرح ریزی کیفیت محصول را می توان موارد زیر بیان نمود:

-          هدایت نمودن منابع برای دستیابی رضایت مشتری

-          ترویج  شناسایی به موقع تغییرات مورد نیاز

-          اجتناب کردن از تغییراتی كه زمان انها سپری شده است

-          آماده کردن به موقع یک محصول با کیفیت و با کمترین هزینه

هر طرح کیفیت محصولی منحصر به فرد است. زمان بندی واقعی و توالی فعالیت ها در اجرا به نیازمندی ها و خواسته های مشتری و یا موضوعات کاربردی دیگر بستگی دارد. در چرخه طرح ریزی کیفیت محصول، ابزارها و یا تکنیک های کاربردی بسیاری می تواند به اجرا در آید.

در لایه اول ساختار و چرخه حرکت و آغازی بر فعالیت های بهبود ملاحظه می گردد. در لایه دوم در فاز طرح ریزی به توسعه مفاهیم و فناوری لازم جهت دستیابی به کیفیت مورد نظر و مطلوب ما و بر اساس نیازمندی های مشتری پرداخته می شود. در گام بعدی و در فاز اجرا به ایجاد و توسعه محصول و فرایند و تصدیق و تایید نمونه های اولیه متمرکز خواهد شد. در فاز بعدی یعنی مطالعه و یا به قولی بررسی ، محصول مورد تایید و فرایند مورد تصدیق قرار می گیرد و در آخرین فاز که به واقع آغاز فاز بهبود، آن هم مستمر و مداوم می باشد سازمان به فعالیت های بهبود و ارتقا در سطح محصول و فرایند اقدام می نماید. این سیکل به چرخه طرح ریزی کیفیت محصول مشهور نام گرفته است.

 معمولا تامین كننده در فاز های ابتدایی اجرای این نوع طرح ریزی ها،‌ تشكیل گروه های كاری را سازمان دهی می كند و در آن به تخصیص مسئولیت ها و تشكیل گروه های چندوظیفه ای می پردازد. معمولا برای دستیابی به یك طرح مناسب و موثر لازم است به غیر از واحد كیفیت ، دیگر واحدها نیز درگیر این مجموعه از فعالیت ها گردند. اغلب در تیم های طرح ریزی نمایندگانی از واحدهای مهندسی، تولید و ساخت، كنترل موجودی و مواد، خرید،‌ كیفیت،‌ فروش و نیز تامین كنندگان فرعی و مشتریان حضور خواهند داشت.

 برای تیم طرح ریزی پیشرفته كیفیت محصول این بسیار ضروری و مهم است كه در گام آغازین برنامه توسعه محصول نیازمندی ها، خواسته ها و الزامات مشتریان را شناسایی و درك نماید. معمولا در فاز طرح ریزی ( برنامه ریزی ) مراتب و مراحلی در نظر گرفته می شود :

-          انتخاب یك فرد با مسئولیت راهبری تیم برای سرپرستی فعالیت ها و برنامه ها.

-          تعریف و تشریح نقش ها و مسئولیت ها در هر حوزه تعیین شده

-          تعیین مشتریان داخلی و خارجی

-    تعیین نیازها و خواسته های مشتریان ( قالبا در این بخش از تكنیك هایی همچون QFD – گسترش عملكرد كیفیت – برای تعریف و ترجمه خواسته های مشتریان به محصولات طراحی شده ، استفاده می گردد. )

-    تعیین و مشخص نمودن نظم و انضباط تیمی، منحصر به فردها و وارد نمودن تامین كنندگان فرعی درون این تیم ها.

-          درك خواسته های مشتریان و اعمال آن در طراحی محصولات و آزمایش های ضروری برای آن.

-          ارزیابی و امكان سنجی طراحی های پیشنهادی، الزامات عملكرد و فرایندهای تولید و ساخت.

-          شناسایی هزینه ها، زمانبندی و محدودیت هایی كه باید در نظر گرفته شود.

-          تعیین كمك های مورد نیاز از جانب مشتریان.

-          تعیین فرایند و روشی برای مستندسازی.

 قابل به ذكر است كه طرح ریزی كیفیت محصول در قالب تیم های منسجم كاری فعالیت می كنند كه عمدتا تشكیل یافته از پرسنل سازمان از بخش های مختلف و نیز نمایندگانی از مشتری و تامین كنندگان فرعی می باشند. در اینگونه شرایطی تیم ها باید روشی برای ایجاد و برقراری ارتباطی تنگاتنگ و موثر با یكدیگر داشته باشند. این مهم می تواند با برگزاری جلسات برنامه ریزی شده با حضور كلیه اعضای تیم صورت پذیرد.

حجم فعالیت های پروژه ها در فازهای آغازین بسیار زیاد بوده و نیاز به تعامل بیشتری بین تیم ها وجود دارد. اما تجربه نشان داده كه جمع كردن همه افراد و اعضای تیم حتی با حضور نمایندگانی از تامین كنندگان و مشتریان در یك زمان مشخص، كاری دشوار بوده است. معمولا این مسئله را با برگزاری جلسات كم اما با اثربخشی بیشتر و بیشترین بهره وری و بهره برداری می توان تا حدودی برطرف نمود. در واقع به كار گیری تكنیك های برنامه ریزی،‌ زمانبندی و برگزاری هدف مند اینگونه جلسات می تواند بسیار یاری رسان باشد.

یكی از جنبه هایی كه می تواند موفقیت طرح ریزی كیفیت محصول را در بر داشته باشد، آموزش است. اجرای برنامه های آموزشی اثربخش موجب گسترش ارتباطات میان همه الزامات ( منظور درك كاملی از این سیستم با تفكر ارتباط بخشیدن آن با الزامات سازندگان،‌ تامین كنندگان و مشتریان) و همینطور مهارت افراد می شود.

 طرح های كنترل:

طرح های كنترل سندی مكتوب است كه به شكلی سیستماتیك بر روی كنترل فرایند و محصول تمركز دارد. طرح های كنترل در قالب های جداگانه ای در سه بخش قابل انجام هستند:

  • نمونه اولیه – شرحی بر اندازه گیری های ابعادی و مواد و تست های عملكردی كه در زمان ساخت نمونه های اولیه رخ خواهد داد.
  • پیش تولید – شرحی بر اندازه گیری های ابعادی، مواد و تست های عملكردی كه پس از تولید نمونه اولیه و قبل از تولید انبوه انجام خواهد شد.
  • تولید انبوه – یك مستند سازی جامع برای مشخصه های محصول و فرایند، كنترل های فرایند، آزمون ها، و سیستم های اندازه گیری كه در طول تولید انبوه انجام می شود.

 برنامه ریزی و زمان بندی طرح ریزی كیفیت محصول

تیم های طرح ریزی كیفیت در ابتدا باید نسبت به تهیه و توسعه برنامه های زمانبندی برای فعالیت های سازمانی خود اقدام نمایند. نوع محصول، پیچیدگی و خواسته های مشتریان باید در انتخاب عناصر زمانبندی مورد ملاحظه قرار گیرد. تمامی اعضای تیم باید در مورد هر رخداد، فعالیت و برنامه زمانبندی شده ای متفق القول باشند. یك نمودار زمانی سازماندهی شده ی خوب باید وظایف، فعالیت ها، ماموریت ها، و یا هر رویدادی را لیست نماید. ( روش مسیر بحرانی CPM برای این نوع زمانبندی می تواند مفید باشد. ) همچنین نمودار زمانبندی،‌ تیم طرح ریزی را با شكلی استوار برای انجام پیگیری های لازم برای پیشرفت طرح و تهیه دستورات جلسات آماده و مهیا می نماید.

برای تسهیل نمودن وضعیت گزارش گیری،‌ هر فعالیتی باید یك زمان آغازین و یك زمان تكمیلی با نقطه واقعی پیشرفت داشته باشد. گزارش گیری خوب و كامل، پایش برنامه ها را با تمركز بر تشخیص آیتم هایی كه نیاز به توجه ویژه دارند، تقویت می نماید.

 در پایان خروجی ها و ورودی های فرایند APQP اشاره شده است :

 خروجی های طرح ریزی كیفیت محصول :

  • اهداف طراحی
  • اهداف كیفیت و قابلیت اطمینان
  • تعیین مقدماتی میزان مصرف مواد اولیه
  • تعیین مقدماتی نمودار جریان فرایند
  • تعیین مقدماتی مشخصه های مهم محصول و فرایند
  • طرح كنترل كیفیت محصول
  • مدیریت پشتیبانی

 ورودی های فرایند طرح ریزی كیفیت محصول:

·        صدای مشتری ( تحقیق بازار، ضمانت ها و اطلاعات كیفی، تجربیات تیم)

·        طرح تجاری / استراتژی های بازاریابی

·        داده های الگوبرداری برای محصول و فرایند

·        فرضیات در مورد محصول و فرایند

·        مطالعات قابلیت اطمینان محصول

·        ورودی های مشتری


 پیرامون سایت

پایگاه جامع مهندسی صنایع ایران در سال 1384 با هدف دستیابی آسان و رایگان پژوهشگران عرصه مهندسی صنایع و مدیریت صنعتی ایران به متون و مقالات تخصصی شکل گرفت ؛ این تلاش مرهون تخصص و کارآمدی محققین این حوزه است که ذکر نام آنها در کنار آثارشان تنها راه سپاسگزاری ما در این ساختار مجازی است

مصطفی هاشم زاده


آمار سایت
کل بازدیدها:
بازدید امروز:
بازدید دیروز:
بازدید این ماه:
بازدید ماه قبل:
آخرین بازدید:
تعداد کل پست ها:
آخرین بروز رسانی:

آرشیو مطالب
  تیر 1390 (4)
  خرداد 1390 (1)
  فروردین 1390 (3)
  آبان 1389 (1)
  مهر 1389 (7)
  فروردین 1389 (1)
  اسفند 1388 (2)
  بهمن 1388 (11)
  دی 1388 (2)
  آذر 1388 (1)
  آبان 1388 (1)
  مرداد 1388 (3)
  تیر 1388 (4)
  اردیبهشت 1388 (2)
  اسفند 1387 (1)
  بهمن 1387 (2)
  دی 1387 (1)
  آذر 1387 (3)
  آبان 1387 (4)
  مهر 1387 (1)
  شهریور 1387 (6)
  مرداد 1387 (4)
  تیر 1387 (5)
  خرداد 1387 (1)
  اردیبهشت 1387 (1)
  فروردین 1387 (1)
  اسفند 1386 (1)
  بهمن 1386 (3)
  دی 1386 (3)
  آبان 1386 (3)
  مهر 1386 (1)
  شهریور 1386 (2)
  مرداد 1386 (104)
  تیر 1386 (47)
 لیست آرشیوها

جستجو در سایت
 


wwwieir
Google


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات