تبلیغات

منوی اصلی

فهرست موضوعی
 تعریف مهندسی صنایع (3)
 تاریخچه مهندسی صنایع (14)
 اصول مهندسی‌ صنایع (5)
 گرایشهای مهندسی صنایع (6)
 کلیدواژه مهندسی صنایع (12)
 نرم‌افزار مهندسی صنایع (7)
 ارگونومی (1)
 الگوبرداری تطبیقی (6)
 برنامه‌ریزی منابع سازمانی (4)
 پژوهش در عملیات (4)
 تفکر ناب (2)
 تولید ناب (5)
 تئوری بهینه‌سازی (1)
 حسابداری مدیریت (3)
 شش سیگما (5)
 طرح‌ریزی‌واحدهای‌صنعتی (1)
 صنایع خودروسازی (22)
 کارشناسی ارشد (8)
 مبانی سازمان و مدیریت (11)
 مدیریت استراتژیک (2)
 مدیریت پروژه (25)
 مدیریت تکنولوژی (3)
 مدیریت تعارض (1)
 مدیریت تغییر (1)
 مدیریت دانش (11)
 مدیریت ریسک (3)
 مدیریت زنجیره تامین (10)
 مدیریت کیفیت (23)
 مدیریت منابع انسانی (9)
 مهندسی ارزش (4)
 مهندسی مجدد (10)
 مهندسی معکوس (3)
 نگهداری و تعمیرات (8)
 هیوریستیک‌ها (3)
 عمومی (5)
 TRIZ (4)
 RFID (2)

نظرسنجی

کاربر محترم ، پایگاه جامع مهندسی صنایع ایران به چه میزان توانسته است در ارتقای سطح و افزایش دانش شما در زمینه مهندسی صنایع و مفاهیم مرتبط آن موثر عمل نماید ؟
 

تغییر روند توجه سازمان‌ها از منابع مالی به سرمایه‌های انسانی، فراهم آمدن زمینه‌های تراكم و حتی انفجار اطلاعات از طریق فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان‌ها، الزام و اهمیت مدیریت دانش را بیش از گذشته به رخ كشیده است. استخراج اطلاعات مناسب از میان انبوه داده‌ها و تبدیل آنها به دانش مورد نیاز سازمان، بویژه در تصمیم‌گیری‌های سازمانی، نیازمند استفاده از روش‌های نوین در این حوزه است. داده‌كاوی1 یكی از این ابزار و رویكردهاست كه در فضای مدیریت دانش سازمان‌ها به كشف دانش از پایگاه داده‌ها كمك می‌كند.

 

نویسنده : مسعود بینش

مدیریت دانش

امروزه در عصر یادگیری، كاركنان را ارزشمندترین منبع سازمان به‌شمارمی‌آورند. كاركنان، حجم عظیم داده‌ها، اطلاعات و دانش سازمان را تولید كرده و به‌كار می‌بندند. از این‌رو در سازمان‌های نوین، هم‌كناری مدیریت دانش و مدیریت منابع انسانی، به امری ضروری تبدیل شده است. مدیریت دانش، رویكردی سیستمی و یكپارچه است كه تمامی دارایی‌های اطلاعاتی سازمان، اعم از: مستندات، پایگاه داده‌ها، خطی‌مشی‌ها، رویه‌ها و تجربیات كاركنان و سازمان را در برمی‌گیرد و به اشتراك می‌گذارد. مدیریت دانش، سكوی تسهیل كننده استخراج، ذخیره‌سازی، یكپارچه سازی، انتقال، مشاهده، تجزیه و تحلیل و استفاده از دانش در سازمان است. مدیریت دانش به منظور حفظ، تجزیه و تحلیل، سازماندهی، بهبود و تسهیم تجارب كسب و كار، به‏عنوان ابزار، روش و راهبرد در سازمان به‏كارمی‏رود. در واقع، مدیریت دانش متدلوژی استخراج سیستمی و استفاده از دانش در سازمان است كه از طریق همین دانش و سرمایه فكری، ثروت و ارزش می‏آفریند. در نگرش سیستمی به مدیریت دانش، سه مؤلفه اصلی: منابع انسانی، فرایندها و فناوری دخالت و با یكدیگر همپوشانی دارند (شكل 1).

 

شكل 1نسبت مدیریت دانش و داده‌كاوی

برای به‌كارگیری مدیریت دانش در سازمان، از ابزار متفاوتی استفاده می‌شود كه یكی از مهم‌ترین آنها، داده‌كاوی است. هنگامی كه طراحی مجدد فرایندهای كسب و كار (BRP) مورد نظر است، داده‌كاوی به عنوان تكنیك، در خدمت مدیریت دانش قرار می‌گیرد. در هر بنگاه صنعتی، اقتصادی و تجاری نیز دانش با ارزش در مورد مشتری، محصول و بازار را می‌توان از طریق داده‌كاوی به‌دست