تبلیغات

منوی اصلی

فهرست موضوعی
 تعریف مهندسی صنایع (3)
 تاریخچه مهندسی صنایع (14)
 اصول مهندسی‌ صنایع (5)
 گرایشهای مهندسی صنایع (6)
 کلیدواژه مهندسی صنایع (12)
 نرم‌افزار مهندسی صنایع (7)
 ارگونومی (1)
 الگوبرداری تطبیقی (6)
 برنامه‌ریزی منابع سازمانی (4)
 پژوهش در عملیات (4)
 تفکر ناب (2)
 تولید ناب (5)
 تئوری بهینه‌سازی (1)
 حسابداری مدیریت (3)
 شش سیگما (5)
 طرح‌ریزی‌واحدهای‌صنعتی (1)
 صنایع خودروسازی (22)
 کارشناسی ارشد (8)
 مبانی سازمان و مدیریت (11)
 مدیریت استراتژیک (2)
 مدیریت پروژه (25)
 مدیریت تکنولوژی (3)
 مدیریت تعارض (1)
 مدیریت تغییر (1)
 مدیریت دانش (11)
 مدیریت ریسک (3)
 مدیریت زنجیره تامین (10)
 مدیریت کیفیت (23)
 مدیریت منابع انسانی (9)
 مهندسی ارزش (4)
 مهندسی مجدد (10)
 مهندسی معکوس (3)
 نگهداری و تعمیرات (8)
 هیوریستیک‌ها (3)
 عمومی (5)
 TRIZ (4)
 RFID (2)

نظرسنجی

کاربر محترم ، پایگاه جامع مهندسی صنایع ایران به چه میزان توانسته است در ارتقای سطح و افزایش دانش شما در زمینه مهندسی صنایع و مفاهیم مرتبط آن موثر عمل نماید ؟
 

با مطالعات نظریه های مختلف درباره فرهنگ سازمانی می توان فهمید که برای آن تعاریف فراوانی با توجه به حوزه موردنظر ارائه شده است ، در سازمان فرهنگ سازمانی را سیستمی از مفاهیم و معانی مشترک که اعضای یک سازمان دارند بیان کرده اند که دارای عناصر ، ویژگیها و انواع خاص می باشد . چالشی که مدیران در قرن 21 با آن روبرو هستند پیاده نمودن فرهنگ نوآوری در سازمان و شناخت متغیرهای ساختاری ، فرهنگی و منابع انسانی تاثیر گذار بر نوآوری بوده و برطرف نمودن موانع فرهنگی جهت دریافت تکنولوژی های جدید و نوآوریهای مناسب جهت دستیابی به اهداف سازمانی یکی از چالشهای پیش روی مدیران می باشد.

واژه های كلیدی : فرهنگ ، فرهنگ نوآوری ، تكنولوژی

نویسندگان : دکتر امیرحسین امیرخانی (استادیار دانشگاه پیام نور تهران) 

                  محمد غلامی مند (دانشجوی کارشناسی ارشد MBA پیام نور تهران)

نسل های نوآوری

نسل های نوآوری با توجه به شرایط اقتصادی ، اجتماعی و میزان بلوغ و پیشرفت دانش بشری ، در طول زمان تكامل یافته اند .

محققی به نام راتول این نسل های نوآوری را دسته بندی كرده است . [9]داجسون، به نقل از راتول پنج نسل فرایند نوآوری را اینگونه مطرح می كند .

نسل اول ، فشار فناوری: بسیاری از نوآوری ها بر اثر فشار علم و فناوری واکثر خط شكنی های فناورانه بر مبنای اكتشافی كه قبلاً اتفاق افتاده ، صورت گرفته اند .علم، مبنای لازم برای توسعه فناوری را فراهم آورده و توسعه فناوری نیز موجب خلق بازی های جدید شده است. [9] ویژگی های این مدل عبارتند از : فشار فناوری بعنوان یك فرایند ترتیبی خطی ساده و نگاه به بازار به عنوان  ظرفی برای نتایج تحقیق و توسعه . در این مدل تأكید روی تحقیق و توسعه است .

نسل دوم، كشش بازار: گاهی توسعه فناوری در اثر کشش بازار صورت می گیرد . یعنی فناوری برای پاسخ دادن به نیاز یا تقاضای بازار توسعه می یابد. [9] این مدل دارای ویژگی های زیر است:فرایند ترتیبی خط ساده ،نگاه به بازار به عنوان مبنع ایده ها برای هدایت تحقیق و توسعه ، و قائل شدن نقش فعال برای تحقیق و توسعه . تأكید این مدل بیشتر روی بازار یابی است .

نسل سوم ،مدل دوگانه : تركیبی از هر دو مدل قبلی در آن وجود دارد به عبارت دیگر تركیب های فشاری – كششی ، یا كششی – فشاری وجود دارد . ویژگی هایی آن عبارت است از : فرآیندمتوالی اما دارای حلقه باز خورد ، توازن بیشتر بین تحقیق و توسعه و بازار  . در این مدل تاكید روی یكپارچگی تحقیق و توسعه با بازار می باشد .

نسل چهارم ، مدل یكپارچه : در مدل یكپارچه ارتباط و تعامل با مشتریان و تامین كنندگان بیشتر مطرح می شود و یكپارچگی تحقیق و توسعه و تولید به منظور افزایش توان طراحی و بالا بردن همكاری مورد توجه قرار می گیرد . در این مدل تاكید روی یكپارچگی بین تولید و تحقیق و توسعه است و همكاریهای افقی و سرمایه گذاری مشترك مورد توجه قرار می گیرد .

نسل پنجم ، سیستم های یكپارچه و شبكه ای : مدلی است كه در آن توسعه موازی و كاملاً یكپارچه روی می دهد . استفاده از سیستم های خبره ، مدلسازی و شبیه سازی در تحقیق و توسعه ارتباطات نزدیك با مشتریان مورد توجه است . یكپارچگی استراتژیك با تامین كنندگان اولیه شامل توسعه یافتگی محصولات جدید و سیستم های به هم پیوسته بیشتر است و ارتباطات افقی نظیر سرمایه گذاری مشترك ، تحقیقات گروهی ، همكاری در تنظیم بازار و غیره اتفاق می افتد . تاكید این مدل روی انعطاف پذیری شركت و سرعت توسعه است . به عبارت دیگر ، استراتژی مبتنی بر زمان ، در حالیكه تمركز بر مشتری در مركز استراتژی قراردارد ، مورد توجه قرار می گیرد . بعلاوه تمركز روی كیفیت و سایر عوامل غیر هزینه ای نیز صورت می پذیرد . در واقع مدل چهارم بر یكپارچگی اجزای درون سازمانی در جهت نوآوری تاكید دارد در حالیكه مدل پنجم بر یكپارچگی و ارتباط سازمان با محیط و مشتریان ، تامین كنندگان و غیره اشاره می كند .

تاثیر متغیرهای ساختاری بر نوآوری

براثر پژوهش های گسترده ، باتوجه به متغیرهای ساختاری می توانیم سه گزاره رابیان كنیم. اول اینكه ساختارهای مكانیكی اثری مثبت بر نوآوری دارند زیرا كه تخصص كاری آنها پایین تر است ، قوانین كمتری دارند و عدم تمركز در آنها بیشتر از ساختارهای مكانیستی است . همچنین انعطاف پذیری ، قدرت انطباق و بارور كردن را كه پذیرش نوآوری ها را آسان تر می نماید بیشتر می كند. دوم اینكه دسترسی آسان به منابع فراوان عامل كلیدی نوآوری است . فراوانی منابع به مدیران این توانایی ها را می دهد كه بتوانند برای نوآوری هزینه كنند شكست ها را بپذیرند در نهایت ارتباط بین واحدها با تسریع در كنش متقابل خطوط سازمانی به شكستن سدهای احتمالی در برابر نوآوری مددی رساند . البته هیچ یك از این سه متغیر نمی توانند وجود داشته باشند مگر اینكه مدیران ارشد به این سه عامل متعهد باشند . [10]

متغیرهای انسانی تاثیر گذار بر نوآوری

در مقوله منابع انسانی درمی یابیم كه سازمان های نوآور فعالانه آموزش و توسعه دانش اعظای خود را آن طور كه روزآمد باشد تشویق می كنند. امنیت شغلی در سطح عالی برای كاركنان خود فراهم می آورند تا ترس از اخراج به خاطر اشتباه را كاهش دهند و به افراد جرأت می بخشند كه تغییر پذیر باشند . زمانی كه اندیشه ای جدید تكامل می یابد پیشتازان تغییر فعالانه و با شور و شوق اندیشه را تعالی می بخشند و آن را حمایت می كنند ، بر مشكلات چیره می شوند و اطمینان می دهند نو آوری به مرحله اجرا در خواهد آمد .

فرهنگ نوآوری در سازمان

چالش عمده ای كه در این مدیران در قرن 21 با آن روبرو هستند این است كه چگونه از استعدادها و توانایی های بالقوه افراد استفاده كرده و نوآوری سازمانی را تسریع نمایند .

سازمان های نوآور خصوصیات ویژه ای را دارا هستند . مهمترین ویژگی این سازمان ها انعطاف پذیری آنها در رویارویی با بحران هایی است كه غالبا ناشی از رقابت های اقتصادی است. ساختار نوآور، نمایانگرروابط واحدهای آن و نشان دهنده میزان انعطاف پذیری آن است  . سازمان هایی كه دارای ساختار غیرقابل انعطاف باشند، برای ایجاد همكاری و وحدت در دوران بحران دچار آشفتگی می شوند .

تاثیر فرهنگ سازمانی بر نوآوری

سازمان های نوآور فرهنگی مشابه دارند . آنها تجربه كردن را تشویق می كنند. آنها به موقعیت ها و هم به شكست ها پاداش می دهند . آنها از اشتباهات تجربه كسب می كنند . یك فرهنگ نوآور دارای هفت ویژگی زیر است :[5]

1-پذیرش ابهام

2-شكیبایی در امور غیر عملی

3-كنترل های بیرونی كم

4-بردباری در مخاطره

5-شكیبایی در برخوردها

6-تأكید بر نتایج تا بر وسایل

7-تأكید بر نظام باز ، سازمان از نزدیک محیط را كنترل می كند و سریعاً به تغییرات آن طورکه اتفاق می افتد پاسخ می دهد .

تعریف تكنولوژی

اصطلاح تكنولوژی در اصل تركیبی از واژه های یونانی (تكنو) به معنی هنر و صنعت و (لوگوس) به معنی كلمه و سخن است كه آنرا به معنای بحث درباره هنر اعم از مستظرفه و كاربردی می دانند . برخی تكنولوژی را به منزله تجربه منظم و پیاپی تكنیك هایی ساخت و اجرا تعریف كرده اند . بعضی از مراجع تكنولوژی را مطالعه و بررسی ابزارها ، ماشین ها ، اسلوب ها و روشهایی كه در شاخه های گوناگون صنعت به كار می روند ، تعریف كرده اند ، با توجه به این توضیحات در ذیل به برخی از تعاریف مختلفی كه از تكنولوژی ارائه شده است اشاره می كنیم .

اولین تعریف كه تلفیقی از تعریف ارائه شده توسط ناسا و تعاریف دیگر می باشد عبارت است از «توانایی بكارگیری دانش و مهارت جهت خلق یك محصول یا فرآیندبرای پاسخگویی به یك نیاز» . [11]

با این تعریف تكنولوژی دیگر معادل تحقیقات علمی1 كه حاصل آن كشف دانش جدید و ظهور تكنولوژی نو و همچنین فعالیت های مهندسی كه استفاده از تكنولوژی های موجود برای حل مسائل فنی خاص و معین است ، نخواهد بود . [6]

تكنولوژی را نیز چنین تعریف كرده اند :

"تكنولوژی دانشی سیستماتیك (نظام یافته) جهت :

-تولید صنعتی یك محصول

-كاربرد فرآیندها

-ارائه خدمات می باشد ، كه در این تعریف دانش را به یكی از صورتهای زیر مطرح نمود :

-اختراع

-طرح های صنعتی

-خدمات تهیه شده به وسیله كارشناسان خبره"

تكنولوژی یك دارایی غیرقابل لمس است ، كه خلق می شود ، انتقال داده می شود ، كسب می شود و نهایتاً كنار گذاشته می شود .

با این توضیح تكنولوژی شامل 3 قسمت است :

1-سخت افزار (Hard ware)

2-نرم افزار (Soft ware)

3-مغز افزار(Brain ware)

این اجزاء نیازمند یك جزء چهارم می باشد كه اصطلاحاً تحت عنوان شبكه پشتیبان تكنولوژی (TSN) Technology support NET  مطرح می باشد ، این جزء شامل ساختارهای فرهنگی ، اداری و سازمانی لازم جهت اجرای فعالیت های مرتبط با تكنولوژی می باشد .

همچنین سازمان یونیدو (UNIDO) نیز تعریفی از تكنولوژی ارائه كرده است ، مطابق این تعریف تكنولوژی عبارت است از "كاربردعلوم در صنایع با استفاده از رویه ها و مطالعات منظم جهت دار" .

با توجه به تعاریف فوق می توانیم به طور كلی تكنولوژی را به عنوان یك فاكتور یا عامل تبدیل بنامیم ، به عبارت دیگر عاملی كه موجب می گردد تاورودی به یك سیستم به خروجی تبدیل شود .

موانع فرهنگی بعنوان بخشی از موانع انتقال تكنولوژی

همانطور كه قبلا گفته شد تكنولوژی یك مجموعه عوامل  و عناصر مرتبط به یكدیگر است . بنابراین منظور از انتقال تكنولوژی ، انتقال و جابجایی كلیه عوامل و عناصر تكنولوژی از انتقال دهنده به گیرنده است . در اغلب مواقع كلیه این عوامل و عناصر به كشورهای گیرنده منتقل نشده و آن را دچار مشكلاتی مانند اضافه هزینه ، استفاده نكردن كامل از ظرفیت تولید و غیره می كند ، در واقع كشورهای صنعتی هیچ گونه تمایلی به واگذاری تكنولوژی به كشورهای در حال رشد را ندارند و برای حفظ تسلط خود بر آنها از كلیه توان و نیروی خود استفاده می كنند . [7]

انتقال كامل و موفقیت آمیز تكنولوژی زمانی حاصل می شود كه شرایط جذب ، سازگاری و تبلور آن فراهم گردد . منظور از جذب تكنولوژی این است كه در انتهای قرارداد انتقال گیرنده آن قادر به كپی سازی از روی قطعات و طراحی مجدد كه بر مبنای تحلیل و شناخت عمیق تكنولوژی و قوانین اصلی یا هماهنگی با نیازها و شرایط جدید صورت می گیرد باشد . منظور از سازگاری تکنولوژی این است که تکنولوژی وارداتی با عوامل دورنی مانند نیروی انسانی مورد نیاز ، اطلاعات و دانش فنی ، تجهیزات و ماشین آلات و مدیریت وسازماندهی و همچنین عوامل بیرونی مانند زیر ساخت های اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی در كشور گیرنده سازگار باشد .

منظور از تبلور تكنولوژی یعنی بومی شدن تكنولوژی ، این است كه گیرنده تكنولوژی پس از جذب تكنولوژی و كسب آمادگیهای لازم و ایجاد توانایی های طراحی ، قادر به سازگاری تكنولوژی وارداتی ، شرایط بومی و تغییر و تطابق فرآیندهای تولید محصول ، اطلاعات ، دانش فنی و مدیریت سازماندهی با شرایط جدید باشد .[4]

 همانطور كه می دانیم تكنولوژی ارزش های فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی را تحت تاثیر قرار می دهد و همه این عوامل می توانند به عنوان موانعی برای انتقال تكنولوژی عمل نمایند . بر این اساس موانعی كه بر سر راه انتقال تكنولوژی وجود دارد عبارتند از :

1-      موانع فردی

2-      موانع فرهنگی

3-      موانع سیاسی

4-      موانع اقتصادی

5-      موانع اجتماعی

موانع فرهنگی نقش كلیدی در انتقال تكنولوژی دارند در بسیاری از موارد ، فرهنگی كه تكنولوژی در آن طراحی می شود با فرهنگی كه تكنولوژی در آن مورد استفاده قرار می گیرد ، متفاوت است . بنابراین برای طراحان ، ارتباط با فرهنگ افراد دریافت كننده تكنولوژی و تلاش در درك آن فرهنگ بسیار حائز اهمیت است . این ارتباط می تواند به ما در فهم این نكته كه آیا تكنولوژی با فرهنگ و استانداردهای اجتماعی و ارزش های جامعه مصرف كننده مطابقت دارد یا خیر كمك كنند .

بارانسون تاكید می کند كه طراحان باید به خصوصیات نیروی كار و دسترسی به منابع كشور دریافت كننده توجه داشته باشند. به عنوان مثال در كشورهای در حال توسعه تجهیزات و وسایل تولیدی باید از نظر اندازه كوچك باشند ، محكم بوده و به منظور كاربرد به آموزش كمی نیاز باشد . او همچنین بیان داشت كه تلاش كمی در جهت تطبیق طرحهای تكنولوژی با ویژگیهای فرهنگی صورت گرفته است و حتی به عكس سعی شده كه فرهنگ جوامع را با توجه به تكنولوژی ماشین آلات تغییردهند . در مورد دیگر می توان به این نكته اشاره نمود كه با حركت تیم ها به سمت اتوماسیون كسانی كه در حوزه های تكنولوژی مشغول به فعالیت هستند به مرور تاثیر و نیاز هر چه بیشتر كامپیوتر در هر چه بهتر نمودن فرایند فعالیت ها پی می برند‌، اما زمانی كه تولید و طراحی به طور اتوماتیك اجرا شود گرایش هر چه بیشتر به سمت كار با ماشین های پیشرفته و وظایف كاری اندكی برای كارگران باقی می ماند ، این امر موجب كاهش دانش و ظرفیتهای علمی كارگران شده و آنان را به سوی انزجار ازتكنولوژی پیش می برد .

منابع و ماخذ

1)صالحی امیری سیدرضا ، "مفاهیم و نظریه های فرهنگی" ، نشر ققنوس ، تهران

2)رابینز، استیفن ، "مبانی رفتار سازمانی" ، مترجمان دكتر پارسائیان و اعرابی ، نشردفتر پژوهشهای فرهنگی ،چاپ هیجدهم

3)رابینز،استیفن،و دستروی ،ای ،دیوید، "مبانی مدیریت" ، ترجمه محمد احمد پورداریانی، نشرشرکت پردیس.

4) شهیدی ،محمد تقی، "انتقال تکنولوژی و صنعتی کردن کشورهای در حال توسعه "  دانشگاه تهران

5)رابینز ،استیفن، "مبانی رفتار سازمانی " ، پارسائیان ، علی و اعرابی ، سید محمد ، جلدسوم، نشردفتر پژوهشهای فرهنگی، تهران ،1374 

6)فولادی، قاسم،"سطوح آمادگی تكنولوژی ابزاری برای مدیریت برنامه های توسعه تكنولوژی "، مجموعه مقالات دومین كنفرانس مدیریت تكنولوژی، تهران

7) جعفری ،محمد، "کسب تکنولوژی از طریق حق امتیاز "پژوهشکده مطالعات و تحقیقات تکنولوژی ، نشریه شماره 21.

8) G . Based on betts and susan M . Hailfman “Organization Culture: Theory , Definiation , and Dinmension . “paper presented at the national AIDS conference , lasvegas , NOV 1985

 9) Dodgson . mark; sybille Hinze; measuring innovation ; International Conference on measuring and evaluating Industrial R&D and Innovation in The knowledge-based economy , Taipei , R,O,C, 2001

9)Khalil , Tom ; management of technology : the key  to competitiveness and wealth creation : mcGrow Hill , 2000

10)Courtright ,J,A and fair hurst ,G.T and Rogers .L.E(1989) , " interaction patterns in organic and mechanistic system " , Academy of management journal
11)Jim,Bilbor,Managing a technology program , NASA , 2001

12) www.smeir.ir

13)www.imi.ir


 پیرامون سایت

پایگاه جامع مهندسی صنایع ایران در سال 1384 با هدف دستیابی آسان و رایگان پژوهشگران عرصه مهندسی صنایع و مدیریت صنعتی ایران به متون و مقالات تخصصی شکل گرفت ؛ این تلاش مرهون تخصص و کارآمدی محققین این حوزه است که ذکر نام آنها در کنار آثارشان تنها راه سپاسگزاری ما در این ساختار مجازی است

مصطفی هاشم زاده


آمار سایت
کل بازدیدها:
بازدید امروز:
بازدید دیروز:
بازدید این ماه:
بازدید ماه قبل:
آخرین بازدید:
تعداد کل پست ها:
آخرین بروز رسانی:

آرشیو مطالب
  تیر 1390 (4)
  خرداد 1390 (1)
  فروردین 1390 (3)
  آبان 1389 (1)
  مهر 1389 (7)
  فروردین 1389 (1)
  اسفند 1388 (2)
  بهمن 1388 (11)
  دی 1388 (2)
  آذر 1388 (1)
  آبان 1388 (1)
  مرداد 1388 (3)
  تیر 1388 (4)
  اردیبهشت 1388 (2)
  اسفند 1387 (1)
  بهمن 1387 (2)
  دی 1387 (1)
  آذر 1387 (3)
  آبان 1387 (4)
  مهر 1387 (1)
  شهریور 1387 (6)
  مرداد 1387 (4)
  تیر 1387 (5)
  خرداد 1387 (1)
  اردیبهشت 1387 (1)
  فروردین 1387 (1)
  اسفند 1386 (1)
  بهمن 1386 (3)
  دی 1386 (3)
  آبان 1386 (3)
  مهر 1386 (1)
  شهریور 1386 (2)
  مرداد 1386 (104)
  تیر 1386 (47)
 لیست آرشیوها

جستجو در سایت
 


wwwieir
Google


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic