تبلیغات

منوی اصلی

فهرست موضوعی
 تعریف مهندسی صنایع (3)
 تاریخچه مهندسی صنایع (14)
 اصول مهندسی‌ صنایع (5)
 گرایشهای مهندسی صنایع (6)
 کلیدواژه مهندسی صنایع (12)
 نرم‌افزار مهندسی صنایع (7)
 ارگونومی (1)
 الگوبرداری تطبیقی (6)
 برنامه‌ریزی منابع سازمانی (4)
 پژوهش در عملیات (4)
 تفکر ناب (2)
 تولید ناب (5)
 تئوری بهینه‌سازی (1)
 حسابداری مدیریت (3)
 شش سیگما (5)
 طرح‌ریزی‌واحدهای‌صنعتی (1)
 صنایع خودروسازی (22)
 کارشناسی ارشد (8)
 مبانی سازمان و مدیریت (11)
 مدیریت استراتژیک (2)
 مدیریت پروژه (25)
 مدیریت تکنولوژی (3)
 مدیریت تعارض (1)
 مدیریت تغییر (1)
 مدیریت دانش (11)
 مدیریت ریسک (3)
 مدیریت زنجیره تامین (10)
 مدیریت کیفیت (23)
 مدیریت منابع انسانی (9)
 مهندسی ارزش (4)
 مهندسی مجدد (10)
 مهندسی معکوس (3)
 نگهداری و تعمیرات (8)
 هیوریستیک‌ها (3)
 عمومی (5)
 TRIZ (4)
 RFID (2)

نظرسنجی

کاربر محترم ، پایگاه جامع مهندسی صنایع ایران به چه میزان توانسته است در ارتقای سطح و افزایش دانش شما در زمینه مهندسی صنایع و مفاهیم مرتبط آن موثر عمل نماید ؟
 

امروزه گسترش علوم رایانه مهندسی صنایع را در هر چه بهتر تحقق بخشیدن اهداف یاری نموده است تا جائیكه اغراق نیست اگر بگویم دانش نرم‌افزاری یكی از بزرگترین مسببین نقش راهبردی مهندسی صنایع در دنیای امروز به شمار می‌آید . در این گام به معرفی تعدادی از این نرم‌افزارها از میان خیل عظیم نرم‌افزارهای رایانه‌ای كه عصای دست مهندسی صنایع به شمار می‌آیند ، می‌پردازیم .

جدول شماره یك

نرم‌افزارهای طرح‌ریزی واحدهای صنعتی

جدول شماره دو

نرم‌افزارهای كنترل پروژه

جدول شماره سه

نرم‌افزارهای آمار و احتمالات

جدول شماره چهار

نرم‌افزارهای تحقیق در عملیات

جدول شماره پنج

نرم‌افزارهای شبیه‌سازی

جدول شماره شش

نرم‌افزارهای گرافیك و ترسیم

 


نرم‌افزارهای طرح‌ریزی واحدهای صنعتی

نام نرم‌افزار

قابلیتها و امكانات

ALDEP

 

اطلاعات ورودی : طول و عرض زمین مورد نظر ، تعداد دپارتمانها ، نمودار رابطه فعالیتها ، ساخت بخشها ، كمترین درجه ارتباط ، عرض نوار چیدمان و حداقل امتیاز برای چاپ یك طرح را دربر می‌گیرد . قابلیتهای آن الگوریتم ایجاد كننده ، مكانیزم كار تصادفی ، وارد كردن تعداد طرح‌هایی كه در هر مرحله باید استقرار یابد و طرح استقراری در هر مرحله  می‌باشد .

COMLAD

 

 

ورود اطلاعات به دو روش لیست محصولات و نمودار ارتباطات می‌باشد . از مزایای آن می‌توان ویرایش قویتر نسبت به QS و Planet ، ارائه طرح نهایی با امتیاز دادن به طرح‌ها و محاسبه حداكثر و حداقل آنها را ذكر نمود.

Factory Flow

 

اطلاعات ورودی آن جریان مواد ، میزان تولید و انواع تولید را دربر می‌گیرد . رسم چارت‌های مختلف با رنگهای متنوع ، تخمین فضای انبار مورد نیاز ، رسم نمودار از - به و شدت - مسافت ، تهیه بهترین استقرار با توجه به حجم تولید ، فیلتركردن دیاگرامهای پیوسته ، استفاده از ابزارهایی مانند    Factory OPT ، Factory CAD برای ارائهLayout  بهینه ، طراحی چارت در۱۳  و ACAD12  و از مزایای آن می‌باشد .

 


نرم‌افزارهای كنترل پروژه

 

نام نرم‌افزار

قابلیتها و امكانات

Harvard Project Manager (HPM)

رسم نمودارهای پرت و گرت به اندازه دلخواه ؛ محاسبه محدودیت‌های FF  و SF و  ؛ قابلیت تعریف 350 فعالیت با حداكثر 12 كاراكتر ؛ آنالیز مقادیر به دست آمده تجمعی و گراف آن ؛ هزینه‌بندی انواع پروژه‌ها ؛ تعریف تقویم برای هر منبع ؛ تعیین زمان استفاده از منبع در تخصیص منابع .

Microsoft Project (MSP)

 

رسم نمودارهای پرت و گرت و گانت ؛ به كار بردن و پروسه كردن روزهای كاری و تعطیل ؛ محاسبه زمان پایان پروژه ؛ محاسبه انواع شناورهای LF و EF و ؛ امكان استفاده از Password ؛ پشتیبانی انواع پلاتر و چاپگر ؛ آنالیز انواع هزینه‌ها ؛ محاسبه هزینه‌ اضافه‌كاری ؛ قابلیت تعریف حداكثر 9999 فعالیت و منبع با حداكثر 256 كاراكتر ؛ تعریف نمودن فعالیت جدید در فضای پرت و جابه‌جا كردن آنها ؛ گزارش دادن نمودار میله‌ای منبع در مقیاس زمان .

Project Schedule 7 (PS7)

 

رسم نمودارهای پرت و گرت با نمایش بهتر و در اندازه دلخواه ؛ آنالیز روزهای تعطیل كاری ؛ محاسبه انواع شناورهای منفی ؛ امكان استفاده از   Password ؛ قابلیت تعریف حداكثر 20000 فعالیت و تخصیص دادن یادداشت به هر فعالیت ؛ استفاده از تقویم‌های مشترك در پروژه‌های چندگانه ؛ محاسبه ظرفیت‌های متغیر ؛ هزینه‌های تورم و اضافه‌كاری برای منابع و افزودن به زمان اصلی یا كاهش آن ؛ محاسبه واریانس‌های زمان‌بندی و آنالیز انواع هزینه‌ها ؛ تهیه گزارش منبع ، هزینه و

Time Line (TL6)

 

رسم انواع نمودارها با اندازه دلخواه ؛ در نظر گرفتن محدودیت‌های «زودتر از شروع نشود» و یا « دیرتر از شروع نشود» ؛ آنالیز پرت ؛ تعیین مدت زمان استفاده از منبع و به تأخیر انداختن آنها با تخصیص تقویم به منابع ؛ استفاده از بانكهای اطلاعاتی برای ایجاد پروژه‌ها ؛ تهیه گزارش راجع به منبع ؛ قابلیت مهم نمودار پرت زمان‌بندی شده به همراه MSP ؛ قابلیت جانبی Guide Line 2 .

Primavera

 

رسم نمودارهای پرت ، گرت و گانت ؛ با توجه به جمیع موارد ، این نرم‌افزار اغلب توانایی‌ها و دسترسی‌های سایر نرم‌افزارهای كنترل پروژه را دارا می‌باشد و علاوه بر آن امكانات قوی استفاده شبكه‌ای از آن وجود دارد .


نرم‌افزارهای آمار و احتمالات

 

نام نرم‌افزار

قابلیتها و امكانات

Mini Tab

قادر به تهیه نمودارهای كنترل كیفیت : مانند  C،  U، پارتو ، نقص ، علت و معلولی و انواع نمودارهای حرفه‌ای می‌باشد .  از قابلیتهای آن فرستادن اطلاعات و داده‌ها بر روی Excel ، محاسبات تئوری احتمالات (ضریب همبستگی ، توزیعهای پیوسته و گسسته ، جداول فراوانی ، مقادیر احتمالی) و تستهای آماری ، انجام رگرسیون خطی ، پله‌ای و ، آنالیز داده‌ها غیرپارامتری ، سری زمانی و انواع واریانس‌ها (دوطرفه و چند طرفه) ، رسم همزمان 15 گراف را می‌توان برشمرد .

SPSS

تهیه انواع نمودارها و نمایش گرافیكی دوبعدی و سه‌بعدی و انواع نمودارهای كنترل كیفیت از توانمندیهای این نرم‌افزار است . تهیه انواع جدولهای احتمالات ، تهیه انواع طرح‌های آماری ، روش‌های رگرسیون و محاسبه انواع آن ، آنالیز داده‌ها غیرپارامتری و داده‌های آماری در زمینه كنترل كیفیت با در نظر گرفتن جدول داده‌ها و نمودارها ، محاسبه انواع داده‌های آماری (میانگین ، میانه و ) ، صدور فایل‌ها و Save كردن بر روی بقیه نرم‌افزارها مانند Access ، برخورداری از help قوی نیز از دیگر قابلیتهای spss می‌باشد .

Statistica

تهیه انواع نمودارها و نمایش گرافیكی دوبعدی و سه‌بعدی ، انواع نمودارهای كنترل كیفیت مانند U ، NP و . انجام رگرسیون با هزاران متغیر ، قابلیت تكرارپذیری و تولید دوباره ، تحلیل و تفسیر نمودارهای كنترل كیفیت ، تجزیه‌وتحلیل سیستم‌های آنالیز زمانی مانند پیش‌بینی و ، رسم طرح‌های مورد نیاز در رگرسیون ، انجام انواع محاسبات احتمالی مانند توزیعها و تفسیر آنها ، دارا بودن سیستم پیشنهاد كننده از امكانات این نرم‌افزار می‌باشد .

StatGraph

(STATG)

تهیه انواع نمودارها مانند پارتو ، كیفی وصفی ، متغیری و . در كنار اینها در زمینه QC ، آنالیز واریانس (ANOVA) ، رگرسیون ، آنالیز سریهای زمانی ، رسم توابع ، محاسبه انواع داده‌های آماری و انواع توزیع‌های پیوسته و گسسته (برنولی ، پواسون ، كای‌دو ، یكنواخت و) حل جدول  Simplex  دارای قابلیتهای كاربردیست .


نرم‌افزارهای تحقیق در عملیات

 

نام نرم‌افزار

قابلیتها و امكانات

General Algebraic Modeling System (GAMS)

در مسائل برنامه‌ریزی خطی ، غیرخطی ، عدد صحیح ، مختلط و بكار می‌رود . انواع محدودیت‌ها را دربر می‌گیرد ، تابع هدف در آن متغیر تعریف می‌شود ، پرقدرت‌ترین نرم‌افزار تحقیق در عملیات می‌باشد .

LINDO

در برنامه‌ریزی خطی ، عدد صحیح ، مختلط ، صفر و یك كابرد دارد . حل به دو روش انجام می پذیرد : 1‌- مساله را خودبه‌خود حل كرده و گزارش نهایی بدهد ؛ 2‌- مرحله به مرحله آن را حل كند . دارای help خوب، شاملLindo/386 , Super lindo  Lindo Studen ,است كه Super Lindo از همه قوی‌تر است .

LINGO

در برنامه‌ریزی خطی و غیرخطی بكار می‌رود . قوی‌ترین نرم‌افزار OR بعد از GAMS ، استفاده از مزایای Windows و help ، برقراری ارتباط با Excel ، ابعاد مساله به طور عادی: 16000 متغیر ، 8000 محدودیت .

GINO

در برنامه‌ریزی خطی و غیرخطی بكار می‌رود . استفاده از روش حل ماتریسی ، مساله مورد نظر به صورت كدهای ASCII ذخیره می‌شود ، دارای help خوب ، گزارش نهایی از حل مساله می‌دهد .

QSB

در برنامه‌ریزی خطی ، مسائل حمل و نقل ، برنامه‌ریزی پویا ، تئوری صف ، شبیه‌سازی و مدیریت پروژه كاربرد دارد . تهیه گزارش نهایی ، حل مرحله به مرحله ، امكانات ویرایشی (حذف و تعدیل محدودیت‌ها، تابع هدف و ) ، امكان دیدن قسمت خاصی از مساله ، حل ترسیمی .

TORA

 در برنامه‌ریزی خطی ، نظریه صف ، موجودی مسائل حمل و نقل (99 مبدأ ، 99 مقصد) كاربرد دارد . بر اساس متن كتاب «حمدی طه» نوشته شده ، مساله را در قالب مخصوص خودش ذخیره می‌كند ، تهیه گزارش در هر مرحله و گزارش نهایی ، قابلیت ویرایش و اصلاح كلیه موارد .


نرم‌افزارهای شبیه‌سازی

 

نام نرم‌افزار

قابلیتها و امكانات

AutoMod

كاربرد در مدل‌سازی ؛ سرعت بالا ؛ تكمیل خودكار ؛ برخورداری از جزئیات مدل ؛ ساختن مدل سه بعدی به صورت اتوماتیك ؛ امكان عیب‌یابی ؛ قابل استفاده به منظور طرح‌ریزی .

Micro Saint

ایجاد سیستم‌های پیچیده شامل مدل‌های بزرگ از سیستم‌های ساخت ، مونتاژ و حمل و نقل ؛ ایجاد سریع مدل‌ها ؛ قابلیت ایجاد ، شبیه‌سازی ، آنالیز و تفسیر و طرح‌ریزی مدل‌ها ؛ برای نشان دادن واقع‌گرایانه سیستم از طرح‌های متحرك استفاده می‌شود .

Siman

اولین زبان شبیه‌سازی برای مدل‌سازی سیستم‌های ساخت ؛ اولین زبان قابل اجرا بر روی میكروكامپیوترها ؛ دارای منوهای بسیار قوی ؛ مشخص نمودن مشخصه‌های دینامیكی و استاتیكی ؛ شبیه‌سازی در سه قسمت انجام می‌شود :  1‌- تهیه مدل 2- تهیه چارچوب آزمایش 3- تجزیه و تحلیل و آنالیز اطلاعات به دست آمده .

SimFactory

كاربرد در طرح‌ریزی و شبیه‌سازی ؛ رسم طرح مورد نظر در محیط 14 و 13 و ACAD 12 و انتقال به محیط نرم‌افزار ؛ نشان دادن بخش‌ها با جزییات ؛ نمایش جریان مواد به صورت انیمیشن ؛ پیشگویی عملكرد فرایندها .

Taylor

شبیه‌سازی تولید محصولات به صورت تكی و بسته‌ای ؛ رسم طرح مورد نظر در ACAD ؛ امكان دیدن مدل از زوایای مختلف و جهت‌های گوناگون ؛ دارای مفسر بسیار قوی به نام TLI ؛ انواع Fixed Costها ؛ نرخ بهره و ارزش افزوده ؛ ایجاد انواع گراف‌ها و گزارشات متناسب تمام رنگی ؛ ضبط مستندات و مشاهده انواع اطلاعات راجع به عناصر ، محصولات ، كارها ، مسیر حركت و در هر لحظه ؛ كاربردی در مدل‌های مسیری .

Vensim

از كامل‌ترین نرم‌افزارهای شبیه‌سازی ؛ كاربرد برای مدل‌های مفهومی ؛ ایجاد ، تجزیه‌وتحلیل ، طبقه‌بندی و شبیه‌سازی مدل‌ها ؛ در نسخه‌های PLE (ایجاد دیاگرام و رمز عبور ، شبیه‌سازی ، مستند‌سازی) ،Standard (قادر به ایجاد طبقه‌بندی و شبیه‌سازی مدل‌ها) Professional (مدل كردن سیستم‌های پیشرفته و بهینه كردن آن) ، DSS ( قابلیت بالا در مدل كردن) وRun Time   ارائه می‌شود.


نرم‌افزارهای گرافیك و ترسیم

 

 

نام نرم‌افزار

قابلیتها و امكانات

(VISIO)

Visio For Business Graphics

رسم نمودارهای OPC ، FPC ، مونتاژ ، CPM و گانت چارت ؛ امكان تغییر شكل و ویرایش و تغییر رنگ ؛ ارتباط باword  و  Excel ؛ مرتب كردن اجزاء مانند رسم چیدمان تولید و پر كردن فضاهای خالی .

Harvard Graphics (HG3)

رسم نمودارهای میله‌ای ، سازمانی ، چند‌گانه ، نمودارهای آماری ؛ ایجاد جدول‌ها و طرح‌ها ؛ اساس كار استفاده از منوها ؛ تهیه اسلایدهای 35 میلی‌متری با یك Film Recorder .

MS PowerPoint

رسم نمودارهای مختلف ؛ قابلیت ایجاد فایل‌های نمایشی ، انیمیشن و گرافیكی ؛ راهنمای ارایه مقاله ، سمینار و پروژه و قابلیت استفاده‌های تبلیغاتی و آموزشی در شبكه‌های جهانی Internet .


 پیرامون سایت

پایگاه جامع مهندسی صنایع ایران در سال 1384 با هدف دستیابی آسان و رایگان پژوهشگران عرصه مهندسی صنایع و مدیریت صنعتی ایران به متون و مقالات تخصصی شکل گرفت ؛ این تلاش مرهون تخصص و کارآمدی محققین این حوزه است که ذکر نام آنها در کنار آثارشان تنها راه سپاسگزاری ما در این ساختار مجازی است

مصطفی هاشم زاده


آمار سایت
کل بازدیدها:
بازدید امروز:
بازدید دیروز:
بازدید این ماه:
بازدید ماه قبل:
آخرین بازدید:
تعداد کل پست ها:
آخرین بروز رسانی:

آرشیو مطالب
  تیر 1390 (4)
  خرداد 1390 (1)
  فروردین 1390 (3)
  آبان 1389 (1)
  مهر 1389 (7)
  فروردین 1389 (1)
  اسفند 1388 (2)
  بهمن 1388 (11)
  دی 1388 (2)
  آذر 1388 (1)
  آبان 1388 (1)
  مرداد 1388 (3)
  تیر 1388 (4)
  اردیبهشت 1388 (2)
  اسفند 1387 (1)
  بهمن 1387 (2)
  دی 1387 (1)
  آذر 1387 (3)
  آبان 1387 (4)
  مهر 1387 (1)
  شهریور 1387 (6)
  مرداد 1387 (4)
  تیر 1387 (5)
  خرداد 1387 (1)
  اردیبهشت 1387 (1)
  فروردین 1387 (1)
  اسفند 1386 (1)
  بهمن 1386 (3)
  دی 1386 (3)
  آبان 1386 (3)
  مهر 1386 (1)
  شهریور 1386 (2)
  مرداد 1386 (104)
  تیر 1386 (47)
 لیست آرشیوها

جستجو در سایت
 


wwwieir
Google


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic